Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông, Quảng Tây giảm giá nhẹ so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông, Quảng Tây giảm giá nhẹ so với tuần trước

Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông, Quảng Tây ngày 25/04 giảm nhẹ 0,4 NDT/kg so với giữa tháng 4 xuống mức 8,6-8.8 NDT/kg với cá trên 1kg/con và 6,6-6,8 NDT/kg với cá dưới 1kg/con.

Tin tham khảo