Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông, Hải Nam tuần này có xu hướng ổn định so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông, Hải Nam tuần này có xu hướng ổn định so với tuần trước

Cụ thể, đối với cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 24/02 tại Dương Giang, Giang Môn/ Quảng Đông vẫn ổn định ở mức từ 6,2-8,6 NDT/kg và Hải Nam cũng ổn định ở mức 8,6-8.8 NDT/kg.

Tương tự đối với cá rô phi nguyên liệu cỡ dưới 1kg/con, mức giá ngày 24/02 tại Dương Giang, Trạm Giang/ Quảng Đông và Hải Nam vẫn ổn định so với ngày 18/02 ở mức từ 6,6-7,0 NDT/kg.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại thị trường Trung Quốc, NDT/kg

 

Quảng Đông. Cao Châu

Quảng Đông. Dương Giang

Quảng Đông. Trạm Giang

Quảng Đông. Giang Môn

Hải Nam

24/02

-

8.6

-

8.2-8.3

8.6-8.8

18/02

8.8

-

-

-

8.4-8.8

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ dưới 1kg/con tại thị trường Trung Quốc, NDT/kg

 

Quảng Đông. Cao Châu

Quảng Đông. Dương Giang

Quảng Đông. Trạm Giang

Hải Nam

24/02

-

6.8

6.8-7

6.6-6.8

18/02

6.8

-

-

6.4

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo