Giá cá rô phi nguyên liệu dưới 1kg/con tại Quảng Đông, Vân Nam, Phúc Kiến tăng giá nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu dưới 1kg/con tại Quảng Đông, Vân Nam, Phúc Kiến tăng giá nhẹ

Giá cá rô phi nguyên liệu trên 1kg/con tại Quảng Đông, Vân Nam, Phúc Kiến ngày 27/5 tăng nhẹ 0,2-0,4 NDT/kg so với cuối tuần trước lên mức 8,8-9,4 NDT/kg.

Tin tham khảo