Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 28/9 tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 28/9 tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo