Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 26/9 tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 26/9 tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ ổn định

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước ở mức 27.000-28.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi cỡ trên 1 kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 26/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Ngày 25/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo