Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 27/7 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 27/7 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước lần lượt 22.000 đồng/kg, 24.000 đồng/kg và 27.000-28.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 27/7

24.000

22.000

27.000-28.000

Ngày 26/7

24.000

22.000

27.000-28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo