Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 27/2 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 27/2 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

+ Ngày hôm nay (27/02), giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại Cần Thơ và An Giang vẫn ổn định ở mức 32.000 đồng/kg như cuối tuần trước.

+ Diễn biến giá cá rô phi size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 27/02

32.000

32.000

Ngày 24/02

32.000

32.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo