Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 24/4 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 24/4 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với cuối tuần trước ở mức 27.000 đồng/kg và 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 24/04

27.000

23.000-24.000

Ngày 21/04

27.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo