Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 24/1 tại An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 24/1 tại An Giang ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo