Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 20/04 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định
 

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 20/04 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định ở mức 34.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

 

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 16-23/04

34.000

31.000-32.000

34.000

28.000-29.000

31.000-32.000

Ngày 09-13/04

33.000

31.000-32.000

33.000

28.000-29.000

31.000-32.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo