Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 15/06 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định
 

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 15/06 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí