Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 11/1/2019 tại ĐBSCL ổn định
 

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 11/1/2019 tại ĐBSCL ổn định

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang ổn định ở mức 24-26.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 9-11/1

24-26.000

24-26.000

24-26.000

-

-

Ngày 8/1

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Ngày 7/1

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo