Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 14/2/2020 tại Đồng Tháp ổn định
 

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 14/2/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí