Giá cá rô đầu vuông ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ tăng
 

Giá cá rô đầu vuông ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ tăng

Giá cá rô đầu vuông ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ tăng.

- Giá cá rô đầu vuông cỡ 4 con/kg tại Cần Thơ tăng 1.000 đ/kg lên mức 28.000 đ/kg (nuôi ao); tại Hậu Giang ổn định ở mức 27.000 đ/kg; tại An Giang ổn định ở mức 26.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá rô đầu vuông tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Hậu Giang

An Giang

Ngày 9/8

28.000

27.000

26.000

Ngày 1-8/8

27.000

27.000

26.000

Ngày 29-31/7

27.000

27.000

26.000

Ngày 1-27/7

26-28.000

27.000

-

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo