Giá cá rô đầu vuông ngày 11/9/2019 tại Cần Thơ ổn định
 

Giá cá rô đầu vuông ngày 11/9/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 11/9/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô đầu vuông cỡ 4 con/kg tại Cần Thơ ổn định ở mức 28.000 đ/kg; tại Hậu Giang ổn định ở mức 27.000 đ/kg; tại An Giang ổn định ở mức 26.000 đ/kg (nuôi ao).

Diễn biến giá cá rô đầu vuông tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Hậu Giang

An Giang

Ngày 3-11/9

28.000

27.000

26.000

Ngày 9-30/8

28.000

27.000

26.000

Ngày 1-8/8

27.000

27.000

26.000

Ngày 29-31/7

27.000

27.000

26.000

Ngày 1-27/7

26-28.000

27.000

-

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo