Giá cá lóc cỡ 2-3con/kg ngày 27/12 tại Cần Thơ, Trà Vinh ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá lóc cỡ 2-3con/kg ngày 27/12 tại Cần Thơ, Trà Vinh ổn định

- Giá cá lóc cỡ 2-3 con/kg tại Trà Vinh, Cần Thơ ổn định ở mức từ 32.000-33.000 đ/kg (giá tại ao).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 2-3 con/kg tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Trà Vinh

Đồng Tháp

Ngày 25-27/12

33.000

33.000-34.000

32.000

33.000-34.000

Ngày 05-22/12

33.000

33.000-34.000

32.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo