Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ ổn định
 

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Tại Cần Thơ giá cá lóc cỡ 1kg/con ổn định ở mức 39-40.000 đ/kg (nuôi ao); tại An Giang, giá ổn định ở mức 40-41.000 đ/kg; tại Đồng Tháp giá ổn định ở mức 40-42.000 đ/kg; tại Trà Vinh giá ổn định ở mức 41-42.000 đ/kg; tại Sóc Trăng giá ổn định ở mức 40.000 đ/kg (tiền mặt, tại ao).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 9/8

39-40.000

40-41.000

40-42.000

41-42.000

40.000

Ngày 7-8/8

39-40.000

40-41.000

40-42.000

41-42.000

40.000

Ngày 2-6/8

-

40-41.000

39-41.000

41-42.000

40.000

Ngày 1/8

-

40.000

39-41.000

41-42.000

40.000

Ngày 30-31/7

-

40.000

39-41.000

41-42.000

40.000

Ngày 25-29/7

-

40-41.000

40-42.000

42-43.000

40.000

Ngày 19-24/7

44.000

39-40.000

41-42.000

42-43.000

41.000

Ngày 15-18/7

44.000

44.000

44.000

-

-

Ngày 1-12/7

-

42-43.000

42-43.000

-

-

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo