Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp, Trà Vinh giảm
 

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp, Trà Vinh giảm

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp, Trà Vinh giảm.

- Tại Đồng Tháp, Trà Vinh và An Giang giá cá lóc cỡ 1kg/con giảm 1.000 đ/kg lần lượt xuống mức 45-46.000 đ/kg, 46-47.000 đ/kg và 45-46.000 đ/kg; tại Sóc Trăng giá ổn định ở mức 41.000 đ/kg (tiền mặt, tại ao).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 6/9

-

45-46.000

45-46.000

46-47.000

41.000

Ngày 5/9

-

46-47.000

45-47.000

47-49.000

41.000

Ngày 3-4/9

-

46-47.000

46-48.000

49-50.000

41.000

Ngày 30/8

-

46-47.000

46-48.000

49-50.000

41.000

Ngày 28-29/8

39-40.000

45-47.000

44-47.000

46-47.000

39.000

Ngày 23-27/8

39-40.000

45-47.000

43-45.000

45-47.000

39.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo