Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 4/1/2019 tại ĐBSCL ổn định
 

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 4/1/2019 tại ĐBSCL ổn định

- Tại Cần Thơ giá cá lóc cỡ 1 kg/con ổn định ở mức 40-43.000 đ/kg; tại Đồng Tháp ổn định ở mức 39.000 đ/kg (giá tại ao,tiền mặt).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 4/1

40-43.000

40.000

39.000

Ngày 3/1

40-43.000

40.000

39.000

Ngày 2/1

40-43.000

40.000

39.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo