Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 26/04 tại Đồng Tháp ổn định
 

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 26/04 tại Đồng Tháp ổn định

- Tại Đồng Tháp, giá cá lóc cỡ 1 kg/con ổn định ở mức 35.000 đ/kg (giá tại ao,tiền mặt).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Trà Vinh

Đồng Tháp

Ngày 16-26/04

34.000

34.000

-

34.000

Ngày 13/04

34.000

34.000

-

34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo