Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/2/2019 tại ĐBSCL ổn định
 

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/2/2019 tại ĐBSCL ổn định

- Tại Đồng Tháp, An Giang, giá cá lóc cỡ 1kg/con ổn định ở mức 33.000 đ/kg. Tại Cần Thơ, giá cá lóc cỡ 1kg/con ở mức 34-37.000 đ/kg (giá tại ao, tiền mặt).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 14-21/2

34-37.000

33.000

33.000

36.000

36.000

Ngày 13/2

34-37.000

33.000

33.000

36.000

36.000

Ngày 12/2

34-37.000

33.000

33.000

36.000

36.000

Tin tham khảo