Giá cá điêu hồng size 700-900 gr/con ngày 27/2 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 700-900 gr/con ngày 27/2 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí