Giá cá điêu hồng size 700-900 gr/con ngày 21/2 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 700-900 gr/con ngày 21/2 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

+ Ngày hôm nay (21/02), giá cá điêu hồng cỡ 700-900 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định lần lượt ở mức 27.000 đồng/kg và 29.000 đồng/kg như ngày hôm trước.

+ Diễn biến giá cá điêu hồng size 700-900 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 21/02

27.000

29.000

Ngày 20/02

27.000

29.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo