Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 28/6 tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 28/6 tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước ở mức 32.000-33.000 đồng/kg. Giá cá điêu hồng tiếp tục ở mức cao do nguồn cung ở mức thấp, kéo theo giá cá điêu hồng giống tăng khá mạnh lên mức 10 đồng/con cá bột.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 28/6

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

Ngày 27/6

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo