Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 27/6 tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp tăng so với ngày hôm trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 27/6 tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp tăng so với ngày hôm trước

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước lên mức 32.000-33.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 27/6

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

Ngày 26/6

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-30.000

29.000-30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo