Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 26/6 tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 26/6 tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí