Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 26/5 tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 26/5 tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định so với ngày hôm trước lần lượt ở mức 26.000-27.000 đồng/kg và 28.000-30.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Ngày 26/5

27.000

26.000-27.000

28.000-30.000

Ngày 25/5

27.000

26.000-27.000

28.000-30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo