Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 30/3 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 30/3 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí