Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 27/4 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 27/4 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định như ngày hôm trước ở mức từ 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 27/04

23.000

23.000-24.000

Ngày 26/04

23.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo