Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 27/3 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 27/3 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

+ Ngày hôm nay (24/03), giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định như cuối tuần trước ở mức giá từ 23.000-24.000 đồng/kg.

+ Diễn biến giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 27/03

23.000

23.000-24.000

Ngày 24/03

23.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo