Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con ngày 27/9 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con ngày 27/9 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định

- Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 27/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 26/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo