Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 27/3/2019 tại ĐBSCL ổn định
 

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 27/3/2019 tại ĐBSCL ổn định

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL ổn định ở mức 22-23.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 26-27/3

22.000

23.000

-

23.000

Tin tham khảo