Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 24/11 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 24/11 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo