Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 24/10 tại Đồng Tháp và An Giang ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 24/10 tại Đồng Tháp và An Giang ổn định

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước ở mức 36.000 đồng/kg, còn tại An Giang ở mức 32.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 24/10

33.000

32.000

28.000

36.000

Ngày 23/10

33.000

32.000

28.000

36.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo