Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/04 tại Đồng Tháp ổn định
 

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/04 tại Đồng Tháp ổn định

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp ổn định ở mức 33.500 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 16-19/04

34.000

34.000

33.000

33.500

Ngày 13/04

34.000

34.000

33.000

34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo