Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 15/5/2019 tại ĐBSCL ổn định
 

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 15/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, An Giang ổn định ở mức 29-30.000 đ/kg, còn tại Đồng Tháp ổn định ở mức 27.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 14-15/5

29-30.000

29-30.000

-

27.000

Tin tham khảo