Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 11/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định
 

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 11/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 11/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp ổn định ở mức 37.000 đ/kg; tại Vĩnh Long ổn định ở mức 37.000 đ/kg; tại Hậu Giang giá ổn định ở mức 36.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

An Giang

Đồng Tháp

Vĩnh Long

Cần Thơ

Hậu Giang

Ngày 10-11/9

-

37.000

37.000

-

36.000

Ngày 6-9/9

-

35.000

37.000

-

36.000

Ngày 5/9

33.000

37.000

37.000

31-32.000

36.000

Ngày 3-4/9

33.000

38.000

37.000

31-32.000

36.000

Ngày 28-30/8

33.000

38.000

37.000

31-32.000

36.000

Ngày 23-27/8

33.000

34-35.500

35.000

31-32.000

33.000

Ngày 20-22/8

33.000

34-35.500

35.000

31-32.000

34.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo