Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 11/1/2019 tại ĐBSCL ổn định
 

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 11/1/2019 tại ĐBSCL ổn định

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL ở mức 26-27.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 9-11/1

27.000

26.000

26.000

26.000

Ngày 8/1

27.000

26.000

26.000

26.000

Ngày 7/1

27.000

26.000

26.000

26.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo