Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 10/8/2019 tại Đồng Tháp tăng
 

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 10/8/2019 tại Đồng Tháp tăng

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 10/8/2019 tại Đồng Tháp tăng.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp tăng 500 đ/kg lên mức 33.5-34.000 đ/kg; tại An Giang, Hậu Giang ổn định ở mức 33.000 đ/kg; tại Cần Thơ ổn định ở mức 31-32.000 đ/kg; tại Vĩnh Long ổn định ở mức 34.500 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

An Giang

Đồng Tháp

Vĩnh Long

Cần Thơ

Hậu Giang

Ngày 10/8

33.000

33.5-34.000

34.500

31-32.000

33.000

Ngày 9/8

33.000

33-34.000

34.500

31-32.000

33.000

Ngày 7-8/8

33.000

33-34.000

34.500

35.000

33.000

Ngày 2-6/8

33.000

33-33.500

35.000

35.000

33.000

Ngày 1/8

33.000

33-34.500

35.000

35.000

33.000

Ngày 30-31/7

33.000

33-34.500

35.000

35.000

33.000

Ngày 19-29/7

32-33.000

33.000

-

35.000

31.000

Ngày 1-18/7

32-33.000

33-34.000

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo