Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 04/06 tại ĐBSCL ổn định
 

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 04/06 tại ĐBSCL ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí