Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 10/8/2019 tại Cần Thơ ổn định
 

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 10/8/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 10/8/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá chim trắng tại Cần Thơ cỡ 1 con/kg và cỡ 2-3 con/kg ổn định lần lượt ở mức 18.000 đ/kg và mức 16-17.000 đ/kg (tiền mặt, nuôi bè).

Diễn biến giá cá chim trắng tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Ngày 9-10/8

18.000 (1con/kg)

16-17.000 (2-3con/kg)

Ngày 1-8/8

15.000 (1con/kg)

13-13.500 (2-3con/kg)

Ngày 1-31/7

15.000 (1con/kg)

13-13.500 (2-3con/kg)

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo