Giá bột cá tại Tây Nam Bộ ngày 12/9/2019
 

Giá bột cá tại Tây Nam Bộ ngày 12/9/2019

Bảng giá bột cá bán nội địa ngày 12/9/2019 (đồng/kg)

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA NGÀY 12/9/2019

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO BÁN

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

BỘT CÁ:

 Tây Nam Bộ - nội địa –60% đạm - giao tháng 9

25.000-26.500

25.000-26.000

Cung ít, giao dịch ít

 Tây Nam Bộ - nội địa –65% đạm – giao tháng 9

31.000-32.500

31.000-32.000

Cung ít, giao dịch ít

Tin tham khảo