Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 14/06
 

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 14/06

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng ngày 14/06 tại chợ cá đầu mối Yên Sở (Hà Nội) (Đồng/kg)

Ngày/Chủng loại

Cá rô phi

Cá điêu hồng

0,8-1 kg/con

1-1,5 kg/con

0,8-1 kg/con

1-1,5 kg/con

Ngày 01-14/06

40.000

45.000

75.000

80.000

Ngày 08-31/05

40.000

45.000

75.000

80.000

Ghi chú: Chợ cá Yên Sở là chợ đầu mối thủy sản lớn nhất Hà Nội, cung cấp cá cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo