Gạo đi tiểu ngạch ảm đạm
 

Gạo đi tiểu ngạch ảm đạm

Giao dịch đi biên giới Phía Bắc yếu, ảm đạm. Các doanh nghiệp chuyên kinh doanh gạo đi biên cho biết đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang giảm xuống còn mức 3326. Trước đó là 3266. Vì thế, một số doanh nghiệp ngưng giao dịch và chào giá, sợ lỗ. Khách Trung Quốc hỏi mua gạo TP ST21 và gạo 64 dẻo. Giao dịch chào bán ST21 tại cửa khẩu Tà Lùng - Cao Bằng ở mức 12,500 đ/kg, hàng đã sortex. Trong khi đó, giá gạo 64 dẻo tại biên ở mức 10,600 đ/kg, đã sortex