Gạo đi Bắc vẫn trong xu thế ảm đạm
 

Gạo đi Bắc vẫn trong xu thế ảm đạm

Gạo đi Bắc ít giao dịch, giao hàng nhỏ lẻ. Nhu cầu của khách ít mua, chủ yếu hỏi thăm giá. Các nhà kho tập trung giao các hợp đồng xuất khẩu, đóng đi Bắc mỗi lần 1 - 2 cont. Miền Bắc thu hoạch rộ, gạo đẹp, được mùa nên các kho Miền Bắc ít lấy gạo trong Miền Tây

Tin tham khảo