FMC đặt kế hoạch 2018 lãi 120 tỷ đồng, cổ tức 20%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


FMC đặt kế hoạch 2018 lãi 120 tỷ đồng, cổ tức 20%

FMC dự kiến trả cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy tình hình. Trong khi đó, năm 2017, công ty chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 45%.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) vừa đưa ra kế hoạch năm tài chính 2018 với thành phẩm tôm 16.000 tấn và thành phẩm nông sản 1.500 tấn, tăng lần lượt 4% và 7% cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở đó, doanh thu mục tiêu công ty đặt ra trong năm 2018 là 155 triệu USD, tăng 7% so với kết quả ước thực hiện năm trước. LNST ước đạt 120 tỷ đồng, giảm 4%.

Về kế hoạch cổ tức, FMC dự kiến trả cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy tình hình. Trong khi đó, năm 2017, công ty chia cổ tức bằng tiền mặt tới 45%.

Kế hoạch phát triển, FMC dự kiến tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh ở các hội chợ thủy sản quốc tế trên nền tảng, củng cố hệ thống khách hàng đang có; đưa nhà máy Tin An vào hoạt động chính thức; mở rộng vùng nuôi lên 200 ao và bổ sung kho lạnh 4.000 tấn.

Năm tài chính 2017, FMC ước đạt doanh thu 144 triệu USD, hoàn thành 96% kế hoạch năm. Lãi trước thuế ước đạt 125 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm, tăng 60% so với năm trước và đây là năm FMC đạt lợi nhuận cao nhất lịch sử.

Về tình hình chế biến, tôm thành phẩm đạt 15.441 tấn, vượt 3% kế hoạch còn nông sản thành phẩm chế biến được 1.414 tấn, vượt 18%.

FMC đánh giá nhìn chung cả ba lĩnh vực chế biến tôm, chế biến nông sản, nuôi tôm đều có lãi. Năm nay, giá tôm nguyên liệu khi vào vụ không giảm mà còn tăng nhẹ khiến những hợp đồng ký trước giảm hiệu quả. Tuy nhiên, tôm nuôi trúng và giá tốt nên bù qua và vượt kế hoạch đề ra.

NDH

Tin tham khảo