FMC đặt kế hoạch 2018 lãi 120 tỷ đồng, cổ tức 20%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


FMC đặt kế hoạch 2018 lãi 120 tỷ đồng, cổ tức 20%

FMC dự kiến trả cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy tình hình. Trong khi đó, năm 2017, công ty chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 45%.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo