First Industrial Farm Hit by African Swine Fever in Bulgaria
 

First Industrial Farm Hit by African Swine Fever in Bulgaria

Bulgarian Food Safety Agency on Saturday confirmed the first outbreak of African swine fever in an industrial farm in the country

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí