FAO: Sản lượng tôm nuôi thế giới năm 2016 giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


FAO: Sản lượng tôm nuôi thế giới năm 2016 giảm

Sản lượng tôm nuôi thế giới năm 2016 giảm so với năm 2015 vì giá tôm thế giới giảm và dịch bệnh xảy ra ở một số nước sản xuất chính, theo một phân tích của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí