FAO: Sản lượng tôm Ấn Độ có thể tăng 10%
 

FAO: Sản lượng tôm Ấn Độ có thể tăng 10%

Mặc dù các thông tin gần đây cho rằng người nuôi tôm Ấn Độ có thể giảm sản lượng do dư cung nhưng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng tôm Ấn Độ có thể tăng 10% dựa trên phân tích xu hướng tiêu dùng năm 2017.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí