EVFTA có thể gia tăng sức ép cạnh tranh lên ngành thủy sản
 

EVFTA có thể gia tăng sức ép cạnh tranh lên ngành thủy sản

Khi tham gia CPTPP và EVFTA, doanh nghiệp thủy sản buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, qui tắc xuất xứ chặt hơn. Điều này gây sức ép cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam, đặc biệt là từ Liên minh châu Âu (EU).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí